Tag: nguyên tắc đầu tư

S_A_P Công thức vàng trong Đầu tư Bất động sản

S_A_P Công thức vàng trong Đầu tư Bất động sản

Hai tháng qua, các đội nhóm do tôi trực tiếp Coaching Đầu tư Bất động sản liên tục chốt giao dịch thành công và nhiều bạn đạt được thành tựu vượt ngưỡng. Thật thú vị khi đúc kết ra điểm chung nhất của các nhóm này là họ đều áp dụng triệt để công thức vàng S_A_P mà tôi đã…

More info