Làm bạn thân với môi giới địa phương

Tiếp tục với chủ đề xây dựng đội nhóm chuyên gia xung quanh nhà đầu tư bất động sản. Chiều nay, tôi và Kimberly, bạn môi giới bất động sản (broker) thân của chúng tôi tại Dallas, Texas vừa ngồi cà phê để rà soát lại hiệu quả danh mục đầu tư của chúng tôi …

Làm bạn thân với môi giới địa phương Read More »