Tỷ lệ giá trên tiền thuê: Xác định xem nên mua hay thuê

Tỷ lệ giá trên tiền thuê là gì?

Tỷ lệ giá trên giá thuê là tỷ lệ giá nhà so với giá thuê hàng năm tại một địa điểm nhất định. Tỷ lệ này được sử dụng làm điểm chuẩn để ước tính xem việc thuê hoặc sở hữu tài sản có rẻ hơn hay không. Tỷ lệ giá trên giá thuê được sử dụng như một chỉ số cho biết liệu thị trường nhà đất có được định giá hợp lý hay đang trong tình trạng bong bóng.

CHÌA KHÓA RÚT RA

  • Giá cho thuê được sử dụng làm tiêu chuẩn để ước tính xem việc thuê hoặc sở hữu tài sản có rẻ hơn hay không.
  • Nó so sánh tính kinh tế của việc mua so với thuê nhưng không nói gì về khả năng chi trả của cả hai.
  • Tỷ lệ giá trên giá thuê riêng của Trulia được gọi là Chỉ số Giá thuê so với Mua—so sánh tổng chi phí sở hữu nhà với tổng chi phí thuê một bất động sản tương tự.

Công thức và cách tính tỷ lệ giá trên giá thuê

Tỷ lệ giá trên giá thuê được tính bằng cách chia giá nhà trung bình cho giá thuê trung bình hàng năm và công thức cho tỷ lệ giá trên giá thuê như sau:

\begin{aligned} &\text{Tỷ lệ giá trên tiền thuê} = \frac{ \text{Giá nhà trung bình} }{ \text{Giá thuê trung bình hàng năm} } \\ \end{aligned}

Tỷ lệ giá trên tiền thuê nhà có thể cho bạn biết điều gì

Tỷ lệ giá trên giá thuê được sử dụng như một chỉ số cho biết liệu thị trường nhà đất có được định giá hợp lý hay đang trong tình trạng bong bóng. Sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ dẫn đến sự sụp đổ của thị trường nhà đất năm 2008-2009 , với nhận thức muộn màng, là một lá cờ đỏ cho bong bóng nhà đất. Trulia tạo ra một tỷ lệ giá trên giá thuê được gọi là Chỉ số Trulia Rent Versus Buy, so sánh tổng chi phí sở hữu nhà với tổng chi phí thuê một bất động sản tương tự.

Tổng chi phí sở hữu nhà bao gồm tiền gốc và tiền lãi thế chấp, thuế bất động sản, bảo hiểm, chi phí đóng cửa, hiệp hội chủ sở hữu nhà (HOA), bảo hiểm thế chấp và các lợi thế về thuế, chẳng hạn như khấu trừ lãi suất thế chấp.

Trulia đã thiết lập các ngưỡng cho các tỷ lệ như sau: tỷ lệ giá trên giá thuê từ 1 đến 15 cho thấy mua tốt hơn nhiều so với thuê; tỷ lệ giá trên giá thuê từ 16 đến 20 cho thấy thuê thường tốt hơn mua và tỷ lệ giá trên giá thuê từ 21 trở lên cho thấy thuê tốt hơn nhiều so với mua.1

Cân nhắc đặc biệt

Tỷ lệ giá trên giá thuê cho thấy việc mua hay thuê sẽ là tốt nhất đối với một bất động sản cụ thể trong một thị trường nhất định. Chỉ số khả năng chi trả nhà ở đưa ra liệu một gia đình trung bình có thể mua được tài sản hay không dựa trên giá nhà và mức thu nhập. Chỉ số này thường được sử dụng như một thước đo để đủ điều kiện cho một khoản thế chấp.

Mặc dù tỷ lệ giá trên giá thuê so sánh tính kinh tế của việc mua và thuê, nhưng nó không nói lên điều gì về khả năng chi trả tổng thể của việc mua hoặc thuê trong một thị trường nhất định. Các thành phố mà cả thuê và mua đều rất đắt đỏ, chẳng hạn như San Francisco hoặc New York, có thể có tỷ lệ giá trên giá thuê tương tự như một thị trấn nhỏ ở miền Trung Tây, nơi cả nhà và giá thuê đều tương đối rẻ.

Ví dụ về cách sử dụng tỷ lệ giá trên tiền thuê

Tính đến quý 2 năm 2020, giá trị nhà trung bình là $291.300.2 Giá thuê nhà trung bình là $1,463 vào tháng 8 năm 2020.3 Do đó, tỷ lệ giá trên giá thuê là 16,6 hay $291.300 / ($1.463 * 12). Đây là trên khắp Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ giá trên giá thuê cũng có thể được tính toán dựa trên số liệu của một thành phố cụ thể.

Tổng chi phí của các yếu tố thuê trong tiền thuê thực tế và bảo hiểm của người thuê nhà.

Đối với phiên bản tỷ lệ giá trên giá thuê của Trulia, nó hiện ở mức khoảng 18, cho thấy thuê tốt hơn là mua kể từ tháng 4 năm 2020.4