Nguyên tắc 100-10-3-1

Quy tắc 100-10-3-1 là một hướng dẫn được sử dụng bởi một số nhà đầu tư bất động sản khi tìm kiếm các tài sản đầu tư tiềm năng. Quy tắc gợi ý các bước sau:

  • Xem xét 100 bất động sản: Bắt đầu bằng cách xem xét 100 bất động sản trong khu vực mà bạn quan tâm. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ về thị trường và giúp bạn hiểu được các bất động sản và giá cả hiện có.
  • Thu hẹp xuống còn 10: Từ 100 bất động sản, hãy thu hẹp xuống còn 10 bất động sản hàng đầu mà bạn cảm thấy có tiềm năng nhất cho mục tiêu đầu tư của mình.
  • Kiểm tra 3: Tiếp theo, kiểm tra thực tế 3 thuộc tính hàng đầu mà bạn đã xác định từ 10 thuộc tính. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuộc tính và giúp bạn xác định giá trị thực của chúng.
  • Đưa ra đề nghị 1: Cuối cùng, đưa ra đề nghị về bất động sản mà bạn cảm thấy phù hợp nhất với chiến lược đầu tư của mình.

Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một hướng dẫn và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Các nhà đầu tư bất động sản khác nhau có các chiến lược đầu tư khác nhau và tùy thuộc vào bạn để xác định chiến lược nào phù hợp nhất với mình. Tuy nhiên, quy tắc 100-10-3-1 có thể là điểm khởi đầu hữu ích cho các nhà đầu tư mới bắt đầu đầu tư bất động sản và đang tìm kiếm một cách tiếp cận có cấu trúc để tìm kiếm tài sản của họ.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng quy tắc 100-10-3-1 không phải là quy tắc khó và nhanh chóng, và có một số linh hoạt trong cách bạn diễn giải và áp dụng nó. Ví dụ: bạn có thể chọn xem xét nhiều hoặc ít tài sản hơn hoặc bạn có thể chọn xem xét nhiều hoặc ít tài sản hơn trước khi đưa ra đề nghị.

Ngoài ra, khi bạn xem xét các thuộc tính, điều quan trọng là phải xem xét nhiều thứ hơn là chỉ các con số. Các yếu tố khác cần xem xét bao gồm vị trí, tình trạng của tài sản, thị trường cho thuê trong khu vực và bất kỳ tiềm năng tăng giá nào.

Để tạo cơ sở dữ liệu về các bất động sản, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm trực tuyến các bất động sản trong khu vực mà bạn quan tâm hoặc bạn có thể làm việc với một đại lý bất động sản có thể cung cấp danh sách cho bạn. Bạn cũng có thể lái xe quanh các khu vực mà bạn quan tâm và tìm kiếm các biển báo “Rao bán” hoặc tham dự các buổi giới thiệu nhà. Sau khi có danh sách các thuộc tính, bạn có thể bắt đầu thu hẹp danh sách đó bằng cách sử dụng các tiêu chí lựa chọn của mình và theo dõi các thuộc tính yêu thích của mình trong cơ sở dữ liệu.

Khi nói đến phân tích lợi nhuận, có một số chỉ số tài chính mà bạn có thể sử dụng để đánh giá các tài sản đầu tư tiềm năng. Chúng có thể bao gồm thu nhập hoạt động ròng (NOI), tỷ lệ vốn hóa (tỷ lệ vốn hóa), tiền mặt trên tiền lãi và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR). Bạn cũng có thể sử dụng bảng tính phân tích tài sản hoặc phần mềm đầu tư bất động sản để giúp bạn thực hiện phân tích chi tiết hơn về các tài sản mà bạn đang xem xét.

Cuối cùng, chìa khóa để thực hiện một khoản đầu tư bất động sản tốt là thực hiện nghiên cứu của bạn, cập nhật thông tin và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên mục tiêu và chiến lược đầu tư của bạn. Quy tắc 100-10-3-1 và các tiêu chí lựa chọn khác có thể là những công cụ hữu ích, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là đầu tư bất động sản là một lĩnh vực phức tạp và năng động, và bạn nên luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.