Khóa học

Now

Free

Protected: Real Estate Investment MasterClass

Đánh giá dòng tiền thu chi hàng tháng

Chỉ số tài sản ròng

Đánh giá dòng tiền thu chi hàng tháng

Personal Finance MasterClass

Đánh giá dòng tiền thu chi hàng tháng

Quản lý dòng tiền hàng tháng

Đánh giá dòng tiền thu chi hàng tháng

Hiểu mình để hạnh phúc

Khám phá những niềm vui mới khi bạn học cách buông bỏ cuộc sống theo suy nghĩ người khác và thay vào đó, hãy sống cuộc sống là BẠN thực sự.

Lập Thói Quen Hàng Ngày

Khám phá những niềm vui mới khi bạn học cách buông bỏ cuộc sống theo suy nghĩ người khác và thay vào đó, hãy sống cuộc sống là BẠN thực sự.

Công cụ quản lý dòng tiền & tài sản

Công cụ đơn giản giúp bạn duy trì việc đánh giá thường xuyên sức khoẻ tài chính để luôn có giải pháp hiệu quả

Hiểu mình để thịnh vượng

Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bạn thân để xây dựng công thức thành công thịnh vượng riêng của bạn thân

Tư duy quản trị tài chính, tư duy đầu tư

Thay đổi tư duy, thay đổi kết quả ĐỘT PHÁT cho bản thân

Mô hình quản lý tài chính thông minh

Mô hình tăng trưởng cấp số nhân vốn và tài sản của bạn

Next

Lối sống Tự Do

Đích đến, mục tiêu cuối cùng của những người thành công

Life design

Thiết kế cuộc đời đáng sống đầy đam mê cho bạn

Financial life design

Thiết kế cuộc đời tự do tài chính cho riêng bạn

The gaps of NOW- NEXT

Xác định khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu tương lai để có cơ sở xây dựng giải pháp đạt mục tiêut ương lại của bạn

Chiến lược định vị bản thân, kinh doanh, đầu tư

Định vị thành công của riêng bạn, phù hợp với điểm tinh tú nhất của. bạn

Các công cụ Đòn Bẩy

Phương thức sử dụng các đòn bẩy giúp bạn đến thành công NHANH hơn

Plan

Kế hoạch tổng thể master plan

Lập kế hoạch tổng thể triển khai

Kế hoạch chi tiết – sub plan

Lập kế hoạdch cho các hạng mục chi tiết

kế hoạch hành động: lộ trình triển khai nhằm đạt mục tiêu cá nhân – kinh doanh – đầu tư

Lộ trình hành động cụ thể

Mô hình tài chính thành công

Các mô hình quản lý tài chính thành công trên thế giới để xây dựng mô hình thành công của riêng bạn

Các chiến lược đầu tư

Các chiến lược đầu tư thành công trên thế giới để xây dựng chiến lược phù hợp riêng bạn dẫn đến thành công vượt bậc

Phương pháp nhân 5, 10 tài sản

Phương pháp tăng trưởng 500%, 1000% tài sản và vốn của bạn

Tracking Plan

Công cụ đo lường, rà soát kết quả thực tế so với kế hoạch, mục tiêu

Xây dựng hệ thống bám sát kết qủa triện khải thực tế so với m5uc tiêu đãd đăt ra của riêng bạn

Kế hoạch rà soát

Kế hoạch chi tiết rà soát kết quả thực hiện thực tế

Thói quen hàng ngày

Xây dựng các thói quen tốt giúp bạn duy trì thành công bền vững

Upgrade and Scale Up

Cải tiến hệ thống quản trị tài chính cá nhân thành công

Cải tiến hệ thống tự động hoá quản lý tài chính cho riêng bạn

Cải tiến hệ thống quản trị tài chính đầu tư thành công

Cải tiến hệ thống tự động hoá quản lý tài chính cho riêng mảng đầu tư của bạn

Cải tiến hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp thành công

Cải tiến hệ thống tự động hoá quản lý tài chính cho riêng sự nghiệp kinh doanh của bạn

Tư duy nhân bản

Giải pháp giúp bạn đạt tới tự do, tiền sinh ra tiền, không phải bạn làm để kiếm tiền

Xây dựng đội ngũ, con người (power team)

Xậy dựng nhân sự triển khai thay bạn hàng ngày

Hệ thống tự vận hành

Hệ thống chung cho riêng bạn để bạn duy trì tự do bền vững